لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

نویسنده: support site

رنگ مد هر ساله از سال توسط شرکت پانتون انتخاب میشود ولی برای امسال برای اولین بار دو رنگ انتخاب شده است ؛ که با کلیک کردن بر روی ادامه مطلب آن را برای شما شرح میدهیم و به سرگذشت آن میپردازیم .